Futbol Taraftarlığı ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi İncelemesi
16-05-2017, 22:21,
#1
Futbol Taraftarlığı ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi İncelemesi
Akademik nitelikli bir çalışma olup yazının tamamına erişim için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


Quote:Öz 

Bu araştırma, insanlardaki temel duygulardan olan aidiyet duygusuna odaklanmıştır. Çalışmada, iş görenlerin aidiyet hissini bir şekilde gidermesi, onların kurumlarına veya içerisinde oldukları örgütlerine olan bağlılığı olumlu etkilediği düşünülmektedir. Yani çalışan kendini mutlaka bir yere/şeye ait hissediyordur fikrinden hareket edilmiştir. Bu bağlamda futbol taraftarlığının, insanların bu doğal ihtiyacını giderip gidermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu durumda iş görenlerin herhangi bir şeye aidiyet hissetmesi, onları işletmeye daha da bağlıyor olabilir. Çalışma için örgütsel aidiyet ve futbol taraftarlığı aidiyetini kapsayan anket soruları hazırlanıp uygulanmıştır. Uygulama sonucunda kurumsal aidiyet ile futbol taraftarlığı aidiyeti arasında kısmen anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ancak kendisini fanatik taraftar olarak nitelendiren katılımcılara ilişkin görüşleri arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/225325
Reply


Messages In This Thread
Futbol Taraftarlığı ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi İncelemesi - by GiresunsporNet - 16-05-2017, 22:21

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)